top of page

Work for 23 familysoundsystem
---------------------------
-rave for family-

CZ:

Někdy nám do života vstupují lidé zdánlivou náhodou, 23 Family sound system jsou zakladateli párty s názvem RAVE FOR FAMILY.

Dávají novou možnost  generacím co od příjezdu Spiral Tribe do čech jezdí na rave

a spousta z nich se stala rodiči co by rádi vzali své děti sebou.

Stage i program je uzpůsoben tak aby se bavili všichni.

Vytvořila jsem jak plagáty tak motivy na trička a pomohla s organizaci. Ukaž dětem svoji pravou tvář a to jak se umíš bavit i s nimi, zapoj je do svého světa.

Ať  chuť tancovat s pocitem svobody v srdci nikdy nekončí!!!!

velké díky- 

23 Family soundsystem, Tuba sound system, Močka sound system, Pohádka

ENG:

Sometimes live brig us people to our lives without expectation. 23 Family soundsystem are founders of party named RAVE FOR FAMILY.

They are giving new chance to Ravers and czech generations who loves raveing and become parents allredy to take their kids with.

Concept and set up is created like for adults and kids too , to have a fun together.

I created posters and motives for t - shirts, helped little with organization.

Show your kids your real face and connect them with your free time activities and what you like to do. Invite them to your world.

Taste for dancing and positive vibration is spredind feeling of freedom for them too!!!

big thanks:

23 Family soundsystem, Tuba sound system, Močka sound system, Pohádka

Rave on baby!

IMG_2824.JPG

paper dishes

colour your shape 

IMG_3018.JPG

colourful
dishes 

scroll

hand made colored dishes 

bottom of page